(0282) 652 34 33
 
 
 
 
 
 
 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Duyurusu


Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019'dan itibare...

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Duyuru


Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap...
 

Tıbbi Atık Eğitim Programları Genelgesi yürürlüğe girdi


25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerç...
 

Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yön...

 
Önceki
Sonraki