(0282) 652 34 33
 
 
 
 
 
 
 

Tıbbi Atık Eğitim Programları Genelgesi yürürlüğe girdi


25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerç...
 

Yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği


Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yön...

 

BEKRA III GÜNCELLEMESİ


BEKRA sisteminde Sınıflandırma Bilgileri bölümünde R kodları yerine H kodları ve Madde Etiketleme Bilgilerinde güncelleme yapılmıştır. 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı B...
 

Kimyasalların Kaydı, Değer., İzni ve Kısıt. Hak. Yön.


23.06.2017 tarihde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, bu yönetmeliğin yürürl&...

 
Önceki
Sonraki