(0282) 652 34 33
 
 
 
 
 
 
 

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi


21 Aralık 2019 tarih 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan...
 

MELBES Uygulaması Devrede


Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi Entegre Çevre Bilgi Sistemi Devreye alınıyor...
 

MELBES Uygulanması Hakkında Bakanlık Makam Oluru


Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) ...
 

Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı


Plastik Poşetlerin Beyanlarlarının yapılması başlanmıştır. ...