(0282) 652 34 33
 
 
 
TMGD

 

                                                                                                                        TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

 

         Rimay TMGD olarak ADR kapsamında ki sorunlarda ve yapılması gereken işlemlerde etkin çözümler üretmek için yasal mevzuatı sürekli takip ederken, Müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak ve işlemlerinde en kısa, en doğru ve en az maliyet ile sonuca ulaştırmaktadır.

      Rimay TMGD olarak biz Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığını sadece aylık verilen bir hizmet olarak görmemekteyiz. Danışmanlığını yapmış olduğumuz tesislerin eksikliklerin giderilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, kurum ve kuruluşlar görüşülmesi ele alan bir süreçtir. Bu bilinçle Danışmanlığını üstlendiğimiz bütün tesisleri Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması mevzuatlara uygun hale getirmek için müşterilerimizin ihtiyaç ve eksikliklerini belirleyecek olan kadromuz bu alanda gerekli tüm donanıma sahip mühendislerden oluşmaktadır.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Hizmetini Kimler Alır?

 

30.06.2015 tarihi itibari ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması zorunlu olan işletmeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir :

 Bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üzerinde tehlikeli madde işlem hacmi olan gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması zorunludur.

 Bunun yanı sıra toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması zorunludur.

 Miktarına bakılmaksızın Sınıf 1 (Gazlar), Sınıf 6 (Bulaşıcı Maddeler) ve Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler tarafından TMGD istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınması zorunludur.

                                                                                       

Bu Kapsamda Sunduğumuz Hizmetlerimiz

 

 Firmanızca tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirmesi
 Firmanın operasyonel denetimi
 Üretim, depolama ve taşıma aşamaları için mevzuat ve güvenlik açısından değerlendirilmesi
 Üretilen maddelerin mevzuata uygun olarak paketlenmesi ve etiketlenmesinin sağlanması
 Sevkiyat için gerekli olan evrakların ve techizatın belirlenmesi
 Ürünlerin taşınması için uygun araç ve ekipman seçimi
 Tehlikeli Madde ile çalışan personelin eğitimleri
 İdareye verilmesi gereken Yıllık raporların hazırlanması
  Yenilenen ADR hükümlerine göre sistem güncellemesi