(0282) 652 34 33
 
 
Kimyasalların Kaydı, Değer., İzni ve Kısıt. Hak. Yön.

23.06.2017 tarihde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik, kimyasalların envanteri hakkında yönetmelik ve zararlı madde ve karışımların kısıtlanması ve yasaklanması hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik


06.07.2017