(0282) 652 34 33
 
 
BEKRA III GÜNCELLEMESİ
BEKRA sisteminde Sınıflandırma Bilgileri bölümünde R kodları yerine H kodları ve Madde Etiketleme Bilgilerinde güncelleme yapılmıştır. 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.07.2018 tarihine kadar tüm bildirimlerin yeni EK 1 listesine göre güncellenmesi gerekmektedir.     
26.07.2017