(0282) 652 34 33
 
 
Tıbbi Atık Eğitim Programları Genelgesi yürürlüğe girdi
25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen/ görevlendirilecek tüm personelin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ile sterilizasyona tabi tutulması ve bertaraf edilmesi aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren eğitim programına periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının Yetki Belgesi ile belgelenmesi zorunludur. Bu hususlara yönelik usul ve esasları düzenleyen 2018/08 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte 2018/07 sayılı Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Genelgesi ile 2006/7 sayılı “Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu” konulu Genelge, 2008/9 sayılı “Tıbbi Atıkların Güvenli Bertarafı” konulu Genelge, 2006/25 sayılı “Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları” konulu Genelge ve 2010/17 sayılı “Tıbbi Atıkların Bertarafı” hakkındaki Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgelere ulaşmak için tıklayınız.
08.08.2018