(0282) 652 34 33
 
 
I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu

Bakanlığımızın sahibi olduğu ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” kapsamında “I. Ulusal Denizlerde İzleme Ve Değerlendirme Sempozyumu” gerçekleşen açılış töreni ile başladı. 21-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve üç gün sürecek sempozyumda sözlü ve poster sunumların yanı sıra fotoğraf sergisi de düzenlenecektir

 

Sempozyumun açılışına; Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet CEYLAN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK, Müsteşar Yardımcılarımız Sayın Mücahit DEMİRTAŞ, Sayın Hayrettin GÜNGÖR ve Sayın Fatma VARANK, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Sayın Erol ARCAKLIOĞLU, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın M. Mustafa SATILMIŞ’ın yanı sıra Bakanlığımız ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan birçok üst düzey bürokrat iştirak etmişlerdir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanları, araştırmacı ve temsilcilerden oluşan yaklaşık 300 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN tarafından yapılan konuşmada “Denizlerimizin ticari, balıkçılık, ekolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan Ülkemiz açısından değerli bir zenginlik kaynağı olduğu; denizlerimizin kalite durumunun belirlenmesi ve ekosistem temelli bir yaklaşımla politikaların geliştirilmesinin amaçlandığı; Bakanlığımızca yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi çerçevesinde bilimsel temele dayalı izleme ve değerlendirme çalışmalarının uluslararası camiada da örnek olduğu ve takdir ile karşılandığı” hususları belirtilmiştir. 

 

TÜBİTAK-MAM ve TAEK’in dahil olduğu 11 araştırma kurumu ve üniversiteden konusunda uzman 106 bilim insanının yer aldığı Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi dahilinde; denizlerimizi kirleten karasal kaynakların baskı ve etkilerinin tespiti, kirli ve temiz kıyı bölgelerinden alınan deniz suyu, deniz canlısı ve deniz tabanı örneklerinde metal ve organik kirleticilerin değişikliklerinin izlenmesi, kirliliğe karşı hassas kıyı sularımızda ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesiyle denizlerimizin kimyasal ve ekolojik durumları hakkında ayrıntılı raporlar hazırlanmıştır.


23.12.2016